Svein Thorsheim kommenterer på sjøhyttemarkedet i Hordaland.