Petter Mathiesen kommenterer markedet for fjellhytter i Hordaland.