Martin Vedel Nilsen kommenterer markedet for fjellhytter i Valdres.