Kurt Frafjord kommenterer boligmarkedet og markedet for fjellhytter og sjøhytter i Rogaland.