Knut Hobbelstad kommenterer markedet for fjellhytter i Kongsberg, Blefjell og Numedal.