Jon Anders Reutz kommenterer boligmarkedet i Oslo.