Håvard Tverdal svarer på spørsmål om utleiemarkedet.