Håkon Fossvik kommenterer boligmarkedet i Østfold og Akershus.