Gustav J. Sædberg kommenterer markedet for sjøhytter i Agder-fylkene.