Gunn-Heidi Kittilsen kommenterer boligmarkedet i Telemark.