Dag Thomassen kommenterer boligmarkedet på Sørlandet.