Tema: Hvordan er utviklingen i boligmarkedet?

Pressen inviteres av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN.no.

Det blir mulighet for enkeltintervjuer etter presentasjonen.

Ved all publisering av data, figurer og lignende fra Eiendom Norges prisstatistikk skal Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi oppgis som kilde.

Vær ute i god tid.

Inngang på hjørnet av Grev Wedels Plass og Dronningens gate.

Velkommen!