Eiendom Norge tilbyr etter tillatelse fra Finanstilsynet løpende eksamen i «Medhjelper Oppgjør».

Vi tilbyr kun eksamen, og det er lagt opp til at en leser på egenhånd og/eller eventuelt kurses internt i foretaket.

Det er utarbeidet et kompendium med oppgaver og spørsmål som kandidaten får tilsendt på e-post ved registrering. I tillegg er følgende bok pensum:

Lyngtveit-Pettersen, Christina: Oppgjør av eiendomshandler – Mellommannsrollen ved eiendomsoppgjør,  Norges Eiendomsmeglerforbund (2019).

Boken kan kjøpes i bokhandelen.

Eksamen
Skriftlig eksamen på papir.

Eksamenstiden: Fire timer.

Eksamensdato: Siste onsdagen i hver måned (og skulle den falle i forbindelse med en helligdag eller lignende kan det avtales nærmere).

Kandidaten vil motta en e-post i god tid før eksamen med dato, tidspunkt og møtested/adresse for eksamen.

Sensur
Ved sensur gis det bestått/ikke bestått. Ved ikke-bestått gis det en kort begrunnelse.

Det kan ta inntil 12 virkedager fra eksamensdatoen til sensuren foreligger.

Eksamensresultatet sendes til den e-postadressen som er blitt oppgitt i registreringsskjemaet.

Eksamensbevis utstedes på papir. Utstedelse av et nytt eksamensbevis koster kr. 250,-

Eksamenssted
Folkeuniversitetet ler teknisk arrangør for eksamen.

Alt det praktiske i forbindelse med oppmelding, spørsmål om pensum, eksamen etc. sendes til Eiendom Norge.

Oversikt over hvor eksamen kan gjennomføres:

Folkeuniversitetet Innlandet: Hamar.
Folkeuniversitetet Midt-Norge: Ålesund, Molde, Trondheim & Steinkjer.
Folkeuniversitetet Nord: Tromsø, Finnsnes, Harstad og Alta.
Folkeuniversitetet Nordland: Bodø, Brønnøysund, Evenes, Mosjøen, Narvik & Vesterålen
Folkeuniversitetet Sørlandet: Arendal & Kristiansand.
Folkeuniversitetet Sør-Øst: Asker, Skien, Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Drammen,
Kongsberg, Hønefoss & Gol.
Folkeuniversitetet Vestlandet: Stavanger, Haugesund, Førde & Bergen.
Folkeuniversitetet Øst: Oslo & Ski
(I Oslo-området kan eksamen også bli avholdt i andre lokaler)

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt unntatt PC og mobiltelefon.

Priser
Gebyr for eksamen m.v. er kr. 10.500,- for medlemmer og kr. 18.990,- for ikke-medlemmer.

(Kontinuasjonseksamen koster kr. 8.000,- for medlemmer og kr. 15.990,- for ikke-medlemmer)

Ved sykdom må det fremlegges legeerklæring innen syv virkedager ellers faktureres det fullt eksamensgebyr.

Påmelding

Fakturamottaker