Eiendom Norge tilbyr etter tillatelse fra Finanstilsynet eksamen i Medhjelper Salg.

Vi tilbyr kun eksamen og det er utarbeidet et kompendium som kandidaten får tilsendt ved registrering.

Det er lagt opp til at man leser på egenhånd eller eventuelt kurses internt i foretaket.

Eksamen
Skriftlig eksamen og eksamenstiden er en og en halv time.

Eksamenen består av seks deler hvor første del er «multiple choice» og siste delen er og «besvare/forklare spørsmål/oppgaver».

Eksamensdatoen må være en onsdag.

Ved sensur gis det bestått/ikke bestått. Ved ikke-bestått gis det en kort begrunnelse. Klager behandles av to nye sensorer som endelig fastsetter resultatet.

Sensuren foreligger senest tidlig i den påfølgende uken etter eksamensdatoen, og eksamensresultatet sendes til den e-postadressen som er blitt oppgitt i registreringsskjemaet.

Eksamensbevis utstedes på papir. Utstedelse av et nytt eksamensbevis koster kr. 250,-

Hjelpemidler til eksamen
Lovlige hjelpemidler er: Norges lover (alle utgaver). Utskrift fra lovdata av forskrifter.

Fagansvarlige
Eksamen skal gjennomføres under oppsyn av to personer som er registrert hos Finanstilsynet enten som fagansvarlig i et eiendomsmeglingsforetak eller advokat som oppfyller vilkår for eiendomsmegling.

Kandidaten må selv stille/finne de kvalifiserte fagansvarlige.

Minimum må en av de to fagansvarlige ikke arbeide i samme foretak som eksamenskandidaten.

Vedkommende fagansvarlige skal avgi erklæring på fastsatt skjema om gjennomføringen av eksamen (side 3 i vedlegget og som også sendes fagansvarlig1 sammen med eksamensoppgaven).

Erklæringen i original skal oppbevares av eiendomsmeglingsforetaket.

Eksamensbesvarelsen skal skannes og sendes som e-post til kurs@eiendomnorge.no og sammen med eksamensbesvarelsen skal det ligge kopi av erklæringen undertegnet og stemplet av fagansvarlige.

Det er fagansvarlig 1 som mottar informasjon noen dager i forkant og eksamensoppgaven dagen før/tidlig eksamensdagen på e-post.

Erklæringen i original skal oppbevares av eiendomsmeglingsforetaket. Kopi av erklæringen skal vedlegges eksamensbesvarelsen som skannes/sendes på e-post til kurs@eiendomnorge.no

Priser
Gebyr for eksamen m.v. er kr. 4.000,- for medlemmer og kr. 9.990,- for ikke medlemmer.

(Kontinuasjonseksamen koster kr. 2.500,- for medlemmer og kr. 8.490,- for ikke medlemmer).

Ved sykdom må det fremlegges legeerklæring innen syv virkedager ellers faktureres det fullt eksamensgebyr.

Last ned Ansvarserklæing for gjennomføring av medhjelpereksamen (DOC, 34KB)

Påmelding

Fakturamottaker

Fagansvarlig 1

Fagansvarlig 2