Eiendom Norge jobber for justeringer i transaksjonslovverket innen bolighandelen, samt bidra til at debatten om tryggere bolighandel er faktabasert. Eiendom Norge skal også ha oppmerksomhet på reformer i egen bransje når det behov for det.

Vi har tidligere ønsket en revidering av avhendingsloven. I boligdebatten de siste årene har imidlertid flere gitt uttrykk for at en revidering ikke nødvendigvis vil bidra til en tryggere bolighandel. Snarere vil en ny avhendingslov bidra til mange år med nye tvister i rettssystemet for å avklare rettstilstanden.

Eiendom Norge har gått fra å være for en revidering til å ha et avventende syn på dette. Det betyr ikke at det ikke kan være fornuftig med å endre enkelte bestemmelser i både avhendingsloven og bustadoppføringslova, men slike vurderinger vil foreningen gjøre fra sak til sak.

En utfordring i boligdebatten er ofte at det verserer ulike type fakta, enten det dreier seg om konfliktnivå, bruken av tilstandsrapport med mer. Det er viktig at Eiendom Norge bidrar til at debatten om trygg bolighandel bygger på fakta som samsvarer med de faktiske forholdene i markedet.