Kristine Flustad Kolstad er fagsjef i Eie Eiendomsmegling.