Sara jobber med kommunikasjon, deriblant nettsider og sosiale medier