Mandag 24. april ble det gjennomført medlemsmøte og generalforsamling i Eiendom Norge. Samme dag var det værtrøbbel på Oslo Lufthavn. Flere av de oppsatte flyene tok aldri av, og det ble et redusert antall fremmøtte. Dette hindret ikke generalforsamlingen i å være vedtaksdyktige, så alt som måtte avgjøres ble avgjort.

Under medlemsmøtet redegjorde administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer, om arbeidet organisasjonen har gjort i år. Både de bransjesakene organisasjonen har tatt i, hvor man har bidratt til bedring, men også der det fortsatt trengs mer arbeid.

– Takket være godt samarbeid med dere i medlemmene, samarbeidspartnere og myndighetene har foreningen lykkes med mye i 2016, konkluderte Dreyer med under medlemsmøtet.

Eiendomsverdi stilte med forskningssjef, Erling Røed Larsen, som med sitt vante engasjement kunne fortelle medlemmene om faktorene som styrer boligprisene i Norge. Det ble også anledning for medlemmene å spørre den kompetente økonomen for informasjon og spådommer om utviklingen i boligmarkedet.

Nytt styret ble valgt inn hvor Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom ble gjenvalgt som styreleder med Grethe W. Meyer fra Privatmegleren som sin nestleder.