Tid: 7. november 2017, 09:00 – 15:30

Sted: Grand Hotel, Karl Johans gate 31, Oslo

Se alle presentasjonene fra konferansen her.

FILM

Etter flere år med kraftig boligprisvekst har prisutviklingen dempet seg vesentlig.

Tilbudssiden har økt betydelig gjennom økt nybyggproduksjon, samtidig er etterspørselen dempet gjennom blant annet myndighetsreguleringer gjennom boliglånsforskriften.

Boligmarkedet er viktig både for norsk økonomi, men også for å skape gode bomiljøer der folk bor.

Program:

08.30 
Registrering og mingling

09.00
Velkommen
Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge

09.05  
Utviklingen i boligmarkedet og norsk økonomi
Øystein Olsen, sentralbanksjef 

09.35   
Boligmarkedets betydning for finansnæringen
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

09.55   
Status i boligmarkedet og utviklingen i de viktigste driverne i markedet
Christian Vammervold Dreyer, adm. direktør Eiendom Norge

10.15    
Pause   

10.35  
Befolkningsutviklingen framover
Marianne Tønnessen, seniorrådgiver Statistisk Sentralbyrå 

10.55    
Debatt befolkningsvekst og boligbehov

  • Marianne Tønnessen, seniorrådgiver Statistisk Sentralbyrå
  • Nejra Macic, markedsanalytiker og makroøkonom Prognosesenteret
  • Kari Due-Andresen, sjeføkonom Handelsbanken

Debattleder: Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge.

11.30
Boligpolitikk
Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO

12.00
Lunsj    

13.00    
Skråblikk på nordmenns forhold til bolig
Jon Niklas Rønning, skuespiller og komiker

13.20  
Bankenes tilpasning til nytt regelverk og effekter for boligmarkedet
Trond F. Mellingsæter,Country Manager i Danske Bank i Norge.

13.35  
Debatt om effekten av boliglånsforskriften – riktig virkemiddelbruk?     

  • Trond F. Mellingsæter, Country Manager Danske Bank i Norge
  • Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør Privatmegleren.
  • Baard Schumann, administrerende direktør Selvaag Bolig

Debattleder: Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge

14.10
Pause

14.30
Økonomiske utsikter i en usikker verden
Kjersti Haugland, sjeføkonom DNB Markets.

14.55 
Debatt – hvordan bygge en god og bærekraftig by?

  • Kjell Kvarekvål, markeds- og kommunikasjonsdirektør i JM Norge.
  • Pia Farstad von Hall, fraksjonsleder for Høyre i byutviklingskomiteen i Oslo.
  • Harald Gjøvaag, utviklingssjef Selvaag Bolig ASA.
  • Anders Røberg-Larsen, Arbeiderparti-politiker og byrådssekretær i Oslo.

Debattleder Erling Fossen, daglig leder av Oslo Metropolitan Area.

15.30    
Slutt