Kartverket har ansvaret for tinglysing i Norge. For å øke sikkerheten rundt hjemmelsoverganger, innfører Kartverket SMS- eller e-postvarsling til alle personlige rettighetshavere.

Det vil skje uavhengig av hvordan de innsendte dokumentene kommer til Kartverket, elektronisk eller ved ordinær postgang. Ordningen omfatter i første omgang alle som står oppført med fødselsnummer i grunnboksregisteret og ikke virksomheter med organisasjonsnummer.

Øker sikkerheten for eier

Praksis i dag er at kun innsender får kvittering for overdragelser av hjemler, og ikke den personen som står oppført som hjemmelshaver i grunnboksregisteret. Dette har ført til svindel og svindelforsøk. Nå endres rutinene, slik at rettighetene til hjemmelshaver blir ivaretatt på en bedre måte.

– Den nye varslingsordningen skal sikre at den personen som står oppført som eier og hjemmelshaver i grunnboksregisteret, skal få beskjed om at det har skjedd en overdragelse. Det vil si at alle som har et fødselsnummer da får beskjed om at nå har det skjedd noe på eiendommen sin, sier eiendomsdirektør Turid Ellingsen i Kartverket.

Gjeldende fra 30. januar 2018

Initiativet til den nye ordningen kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Eiendomsdivisjonen i Kartverket tester varslingsordningen internt og eksternt, og regner med at SMS- og e-postvarslingen vil være på plass fra 30. januar 2018. Kontaktinformasjonen på hjemmelshaverne hentes fra Difis kontakt- og reservasjonsregister.

Artikkelen er hentet fra Kartverkets hjemmeside.