Vår betyr vårflom og like sikkert som at våren avløses av sommer er det at mange ønsker å selge boligen sin når våren springer ut. Det store spørsmålet er bare hvor mange som faktisk skal begi seg ut på markedet.

Og ikke minst: Hvor mange ferdigstilte nye boliger vi kan vente i markedet nå?

Dessuten: Eiendom Norge har kommet med ny utleieboligprisstatistikk. Hva kan den lære oss om boligmarkedets glemte kapitel, nemlig leiemarkedet?

I tillegg avslører Mari Mamre aktuelle funn fra boligmarkedsforskningen.

Gjester: Mari Mamre, phd i boligmarkedsøkonomi, NMBU og Housing Lab og administrerende direktør Terje Burås i DNB Eiendom.

Produsert av Perplex.no