Den norske eierlinjen i boligmarkedet er under press. Særlig urovekkende er det at det er blitt færre boligeiere blant husholdningene med lavest inntekt.

Årsaken er høye boligpriser og en boliglånsforskrift som setter en grense for hvor «rik» man må være for å få boliglån.

Hvordan skal vi sørge for at nordmenn flest også i fremtiden er boligeiere, spør vi.

Og: Hvordan skal vi gjøre forholdene bedre for de som er leietakere i et land av boligeiere?

Gjester: Stortingsrepresentant Karin Andersen (Sv) og daglig leder Lars Aasen, Leieboerforeningen.