Finanstilsynet kom i dag med sin evaluering og råd om ny boliglånsforskriften fra 1. januar 2021. 

Det foreslås at maksimalgrensen for låntakerens samlede gjeld reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt ved yting av nye lån. 

Fleksibilitetskvoten for boliglån foreslås redusert fra 10 prosent (8 prosent i Oslo) til 5 prosent. 

Vil svekke eierlinjen og gi prispress 

- Vi er skuffet over Finanstilsynets forslag, og etter vårt skjønn kan ikke dette forstås som annet enn et forhandlingsutspill, da det er mer eller mindre det samme som de foreslo ved sist runde, sier EIendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

- Både reduskjonen av gjeldsgraden og fleksibilitetskvoten møtte sterk og berettiget motstand fra de fleste aktører i 2019. Vi synes det er oppsiktsvekkende at Finanstilsynet ikke har tatt til seg kritikken om at en slik innstramming både kan svekke eierlinjen kraftig og faktisk øke boligprisene fordi det vil svekke boliginvesteringene, sier han.

Egen regler for førstegangskjøpere

For de med normale inntekter i Norge er det egenkapitalkravet og stresstesten om å kunne tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng som er særlig hemmede for å kunne få boliglån og bli boligeier.

- Når boliglånsforkskriften trolig er kommet for å bli, må vi skape en innretning i forskriften for å kunne opprette muligheten til å bli boligeier i Norge, sier Lauridsen.

- Vi mener det bør etableres unntak i forskriften for førstehjemslån. Førstegangskjøpere med betjeningsevne må kunne gis boliglån uten egenkapital og stresstest på 5 prosent, hvis de binder renten. Slik kan vi fortsatt sikre at folk med vanlig inntekter kan få boliglån. 

- Dette er vesentllig for å sikre legitimiteten til de subsiene til boligeierne og eierlinjen, avslutter han.