5. mars 2015 fremmet Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter Helga Pedersen, Hege Haugeland Lidal, Kari Henriksen, Arild Grande og Stine Renate Håheim representantforslag i Stortinget om tryggere bolighandel.

Forslaget kommer med bakgrunn i det høye tvistnivået ved kjøp og salg av bolig i Norge og lanseringen av utvidete tekniske tilstandsrapporter.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette i gang en rask revisjon av avhendingsloven med formål om å tydeliggjøre selgers og kjøpers rettigheter og plikter. I en slik gjennomgang må det vurderes om selgers informasjonsplikt skal omfatte boligens tekniske tilstand, og om de gode erfaringene fra den danske ordningen kan overføres til norsk lovverk.»

Les forslaget til anmodningsvedtak i sin helhet her.

– Det er positivt at Arbeiderpartiets representanter tar tak i denne problemstillingen. Revisjon av avhendingsloven har vært en viktig sak for Eiendom Norge i lenger tid, og noe vi tok opp i et møte med Justisdepartementet senest i november 2014. Vi har også diskutert tematikken med både Stine Renate Håheim og også Høyres boligpolitiske talsmann Mudassar Kapur, sier Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.