I mai 2019 lanserte byrådet i Oslo prosjektet «Nye veier til boligmarkedet».

Nå går Oslo kommune snart i gang med pilotprosjekter for det som blir kalt en tredje boligsektor, altså boliger i offentlig regi mellom det ordinære leie og eie-markedet og sosial-boliger.

I mange andre land, deriblant Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike finnes en slik tredje boligsektor, men er det mulig å etablere dette i Norge? Og eventuelt hvordan?

Og: Trenger vi en tredje boligsektor i et land hvor over 90 prosent av oss i løpet av livet eier vår egen bolig?

Gjester: Byutviklingsbyråd i Oslo Hanna Marcussen (MDG) og forsker Gro Sandkjær Hanssen, Oslo Met.