Fredag  6. mars 2015 sendte Finansdepartementet brev til Finanstilsynet hvor de ber tilsynet «vurdere om det nå er hensiktsmessig å iverksette tiltak som på et aggregert nivå kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren, eventuelt ledsaget av utkast til regelverks endringer.»

Les brevet i sin helhet her.

– Det er positivt at Finansdepartementet tar boligprisveksten vi har sett det siste året på alvor. Eiendom Norge har en rekke ganger advart mot en for sterk vekst i boligprisene, og vi deler både departementet og tilsynets gjentatte bekymring, sier Eiendom Norges administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Ubalanse i boligmarkedet

– Imidlertid er det grunn til å understreke at boligprisveksten ikke bare skyldes økt tilgang på billig kreditt. Boligprisene stiger også på grunn av en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet og da spesielt i de største byene. Det både bygges og har blitt bygget for lite gjennom flere år. Mer boligbygging og bedre og mer helhetlig samferdselsutbygging vil virke prisdempende, sier Dreyer.

Ikke usosiale tiltak

– Til tross for at det kan være nødvendig med tiltak for å dempe kredittveksten og i sin tur boligprisveksten, er det viktig at eventuelle tiltak ikke bidrar til å øke klasseskillene i det norske samfunnet. Vi ønsker ikke en innstramning i egenkapitalkravet fordi dette rammer førstegangskjøpere hardt, samt virker svært vilkårlig. Det så vi med all tydelig før Siv Jensen fikk lempet på en for streng praktisering av egenkapitalkravet i februar 2014, avslutter Dreyer.