Boligprisene for mars var 0,1 prosent høyere enn i februar. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,2 prosent lavere enn i forrige måned. Den underliggende prisutviklingen er dermed negativ. Eneboliger hadde en prisvekst på 0,3 prosent, mens prisen på delte boliger og leiligheter var uendret.

Gjennomsnittsprisen hittil i 2013 er 5,2 prosent høyere enn snittprisen i 2012 og 7 prosent høyere enn i tilsvarende måned i fjor.

– Vi ser ikke noen påskeeffekt i volumet, og det tyder på at det vi ser er en reell utflating av prisene. Året startet med bratt prisvekst, og nå er vi tilbake til trenden fra i fjor høst med en tolvmånedersprisvekst på 7 prosent. Boligmarkedet i mars kan derfor sies å være tilbake til normalen, og vi har nå en vekst tilsvarende våre egne prognoser om en årlig prisvekst på 4-6 prosent i 2013, sier styreleder Terje Buraas i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Det kan tenkes egenkapitalkrav, varslet innstramming i Startlånsordningen samt varslede rentehevinger har en viss prisdempende effekt. Vi merker at det er fokus på egenkapitalkravet blant boligkjøperne, noe som gjør at kjøperne selv – med bakgrunn i usikkerhet om egenkapital – kan avstå fra å søke lån i den tro at de ikke vil få det innvilget, sier Buraas.

Sterkest prisutvikling i pressområdene Boligprisstatistikken for mars viser at boligprisutviklingen er tilnærmet flat for alle boligtyper.
– Prisene på eneboliger steg 0,3 prosent fra februar, og var 5,7 prosent høyere enn i mars 2012. – Prisene på delte boliger var uendret fra februar, og var 6,0 prosent høyere enn i mars 2012. – Prisene på leiligheter var uendret fra februar, og var 7,5 prosent høyere enn i mars 2012.

Prisutviklingen for de største byene viser at Tromsø troner øverst som byen hvor prisene stiger mest i 2013. Prisen der er så langt i år 8 prosent høyere enn gjennomsnittprisen i 2012. Trondheim følger deretter med 7 prosent prisvekst i 2013 målt mot gjennomsnittsprisen i 2012, mens Kristiansand ligger på bunn med kun 2 prosent prisvekst. Prisstatistikken viser også at andre regioner og byer i Trøndelag, Rogaland, Vestfold og Østfold har hatt en meget sterk prisutvikling på 5-6 prosent så langt i år, sammenliknet med snittprisen i fjor.

Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt rekordhøy. Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 24 dager i mars, 5 dager mindre enn i februar og 1 dag mindre enn mars i fjor. Boligene selges raskest i Trondheim med kun 13 dager formidlingstid, mens på bunn ligger Agderfylkene med 53 dager.

– Trenden med at det er i pressområdene rundt de store byene prisveksten er sterkest og formidlingstiden kortest fortsetter. Det er også som normalt, sier Buraas.

Boligbarometeret er stabilt
Det kvartalsvise Boligbarometeret viser at den typiske enslige nyetablerer nå bruker 21 prosent av lønnsinntekten etter skatt til å dekke renteutgifter. Andelen av lønnsinntekten som går til betjening av boliglån i 2013 er da fem prosentpoeng høyere enn i 2009. Et ungt par bruker tilsvarende 12 prosent og et etablert par 7 prosent. For disse er dette henholdsvis kun 2 og 1 prosentpoeng høyere enn i 2010.

– Boligbarometeret er som forventet svært stabilt, sier Buraas.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres to virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Christian V. Dreyer
Adm dir Eff
907 24 999

Terje Buraas
styreleder Eff
913 55 118

Hanne K. Railo
daglig leder Eff
901 04 163

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no
Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
i samarbeid med Pöyry og FINN