17. oktober meldte Forbrukerombudet i en nyhetssak på sine nettsider at ti meglerforetak har fått brev fra ombudet, med krav om å stanse bruk av lokkeprising.

Bakgrunnen var data fra Eiendom Norge over boligsalg i Oslo i august 2016.

Disse viste følgende:

  • Hos åtte av ti meglerforetak gikk mellom 70 og 80 prosent av boligene til en pris ti prosent eller mer over prisantydning
  • Hos seks av ti meglerforetak gikk over 40 prosent av boligene til 20 prosent eller mer over prisantydning
  • Totalt åtte boliger gikk 40 prosent eller mer over prisantydning
  • Det største prisavviket var en bolig som gikk 46,6 prosent over prisantydning.

– Dette resultatet viser svært store avvik, og er langt verre enn ved tidligere tilsyn. En så gjennomgående feilprising av boliger i Oslo kan ikke meglerbransjen leve med, sier fungerende forbrukerombud Bente Øverli på ombudets nettside.

Hun påpeker at denne formen for markedsføring er ulovlig og bryter med både markedsføringsloven, eiendomsmeglingsloven og bransjenorm for markedsføring av bolig.

– Det er et forbrukerproblem med så store avvik mellom prisantydning og solgt pris. For boligkjøperen blir det vanskelig å forutse hva en bolig vil kunne kjøpes for og de må bruke tid og ressurser på visninger og budrunder på boliger som i realiteten ligger langt utenfor deres prisramme, sier Øverli.

Dialog med myndighetene

– Vi har nær dialog med Finanstilsynet og Forbrukerombudet om denne saken, og dataene som ligger til grunn for brevene til våre medlemmer er nettopp data vi har stilt disposisjon for ombudet, sier fagsjef Hanne Nordskog-Inger

– Dette er et problemstilling vi tar alvorlig, og etter bransjemøte i september er det satt i gang en rekke tiltak for å redusere misforholdet mellom prisantydning og solgtpris. Vi venter at vi vil se effekt av disse tiltakene i løpet av oktober og november, sier Nordskog-Inger.

– Det er også grunn til å minne om at enkelte i bydeler nå har en 12 måneders vekst på over 20 prosent, langt mer enn noen forutså ved inngangen til året. I et slikt stigende markedet vil det naturlig nok oppstå et misforhold mellom prisantydning og solgt pris. Til tross for dette har avvikene i markedet vært for store, og vi venter at dette vil endre seg gjennom høsten, avslutter Nordskog-Inger.