Halvorsen ble gjenvalgt etter å ha sittet som styreleder i ett år etter han tok over rollen etter administrerende direktør i Krogsveen, Leif J. Laugen i 2016.

Terje Halvorsen (f. 1956) er administrerende direktør i DNB Eiendom – en stilling han har hatt siden 2011. Halvorsen er utdannet innenfor økonomi og markedsføring og har jobbet med bank, finans og eiendom i hele yrkeslivet, hvorav de fleste årene som leder på høyt nivå i DNB.

Før han ble administrerende direktør i DNB Eiendom satt han ti år i selskapets styret. Halvorsen har tidligere vært nestleder i Eiendom Norges styre og styreformann i et av Sverige største eiendomsmeglerforetak Svensk Fastighetsförmedling (SFAB).

– Eiendom Norge har en sentral rolle i arbeidet som knytter bransjen opp mot politikk, økonomi og samfunnsliv. Jobben de gjør som bransjeorganisasjon er svært nyttig, og det siste året har vi sett hvor mye organisasjonen har utviklet seg, både når det gjelder å spre kunnskap til relevante aktører, men også og selv å opparbeide seg essensiell kunnskap som kan være behjelpelig langsiktig.

Styret består for øvrig av:

– Grethe W. Meier, Privatmegleren (Nestleder)

– Knut Sirevåg, Eiendomsmegler 1 (Styremedlem)
– Finn Magnus Rogne-Hansen, Aktiv (Styremedlem)
– Leif J. Laugen, Krogsveen (Styremedlem)
– Hedda Ulvness, Eie (Styremedlem)
– Øyvind Aasen, Sørmegleren (Styremedlem)
– Sverre Gjessing, Eiendomsmegler Vest (Styremedlem)
– Vibeke Stavenes, Proaktiv (Styremedlem)
– Hallvard Bragge, Partners. (Styremedlem)