Dette betyr at endringene i selve avhendingslova også ikrafttreer ved årsskiftet.

Eiendom Norge kommer tilbake med mer.

Les forskriften her.