NITO Takst og Norges Takseringsforbund blir til Norsk Takst.

Samordningen av Norges Takseringsforbund og NITO Takst er nå ferdig. Den nye bransjeorganisasjonen har fått nytt navn og ny president, ett år etter at sammenslåingen ble offentliggjort.

– Det har vært en intens prosess å komme hit vi er i dag. Nytt og felles navn er en viktig milepæl som vil bidra til felles kultur internt og styrke organisasjonen eksternt, sier Audun Bøhn, som var styreleder i NITO Takst fram til fusjonen i en pressemelding.

– Den nye identiteten sikter mot å ivareta kjerneverdier som tillit og troverdighet, samtidig som vi synliggjør ambisjonene om innovasjon og forretningsutvikling på nye områder, sier den nyvalgte presidenten i Norsk Takst, Sture Pettersen til Norges Takseringsforbund sin nettside.

Nytt varemerke

Fra nå av vil det altså være navnet «Norsk Takst» som vil brukes hyppig i tilstandsrapporter fremover og ikke Nito Takst eller Norges Takseringsforbund. Sistnevnte vil bestå som som selskap, men når organisasjonen uttaler seg vil det være under det nye navnet.

– Som samlet organisasjon har vi nå fått mer slagkraft, og vil være en enda tydeligere stemme i spørsmål som berører bransjen, sier dministrerende direktør Are Andenæs Huser i Norsk Takst i en pressemelding.

– Vi gratulerer Norsk Takst med sammenslåingen og et godt nytt navn, og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med takseringsbransjen om viktig saker for en tryggere bolighandel, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.