I dag presenterer Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS sykepleierindeksen for 2023 på Kulturhuset i Oslo.

Se presentasjon av sykepleierindeksen etterfulgt av paneldebatt med byrådsleder i Oslo Eirik Lae Solberg (H), forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen (Norsk Sykepleierforbund) og Henning Lauridsen (Eiendom Norge) her:
 

- Det er i 2023 blitt lettere for en vanlig lønnsmottaker i Norge å bli boligeier. Med unntak av i Stavanger, Kristiansand og Ålesund stiger andelen boliger en sykepleier kan kjøpe i Norge, og det til og med i Oslo hvor sykepleieren nå har kan kjøpe 2,4 prosent av boligene i byen, sier analyse- og modellsjef Anders Lund Francke i Eiendomsverdi AS.

- Gjennom 2023 har boligprisene utviklet seg sidelengs samtidig som lønnsoppgjøret var godt. Dette har økt sykepleierens kjøpekraft i boligmarkedet selv om rentene også har økt mye gjennom året, sier Lund Francke.

- For å få finansiering av en hensiktsmessig bolig i Oslo bør man nå ha en årslønn på 728 000 kroner, noe som er en nedgang fra 780 000 kroner i første halvår 2023. I Norges billigste område Porsgrunn/Skien holder det med snaue 316 000 kroner i lønn for å kunne bli boligeier, sier han.

Les rapporten her.

Litt mer boligvalgfrihet

Selv om det er en liten bedring i 2023 viser indeksen fortsatt en negativ utvikling i tilgangen på egen bolig for vanlige lønnsmottakere det siste tiåret.

- I Oslo har indeksen falt fra 13 av 100 boliger i 2013 til 2 av 100 boliger i 2023, noe som er ørliten forbedring fra året før, men en forverring sammenlignet med for ti år siden, sier Lund Francke.

- I deler av landet er boligmarkedet blitt betydelig mer tilgjengelig i løpet av 2023. Det gjelder særlig Bodø m/Fauske, hvor sykepleieren nå kan kjøpe 28 av 100 boliger mot 21 av 100 i 2022 og 2021, sier han.

Økt lønn og flate boligpriser

I 2023 økte boligprisene i Norge med beskjedne 0,5 prosent, målt som 12 måneders vekst gjennom året, ifølge Eiendom Norges boligprisstatistikk.

- Med skiftet vi har hatt i inflasjonen de siste to årene og god lønnvekst er bolig blitt billigere i Norge. Realboligprisene er nå faktisk på samme nivå som i 2017, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Spørsmålet er hvordan tilgangen boligmarkedet vil utvikle seg fremover. Med fortsatt moderat boligprisutvikling i 2024 og et godt lønnsoppgjør kan faktisk boligmarkedet bli enda mer tilgjengelig i inneværende år, sier han.

Lav boligbygging i horisonten

- Selv om sykepleierindeksen viser en positiv retning i år for første gang på lang tid er det skjær i sjøen foran oss, sier Lauridsen.

- Siden 2022 og gjennom 2023 har vi sett største fallet i nyboligsalget på over 30 år. Dette innebærer at det vil bli tilført historisk få boliger til markedet i årene fremover.

- Vi frykter at den lave boligbyggingen vil kunne legge grunnlaget for en kraftig oppgang i boligprisene i 2025 og 2026, da vi vet det er behov for boligene som nå ikke blir bygget. Dette er særlig prekært i Oslo, hvor bygging av nye boliger har vært et vedvarende problem i mange år.

- Det nye byrådet i Oslo har gitt mange positive signaler om å legge til rette for mer boligbygging. Det et viktig at de leverer på dette, slik markedet er klar til å levere boliger når renten kommer ned og boligetterspørsel skyter fart igjen, avslutter Lauridsen.

Om Sykepleierindeksen:

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i et område, er boligprisene i byen lave. Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i et område, er det problematisk dyrt.

Fra 2022 dekker indeksene ikke bare de største byene i Norge, men også 98 norske kommuner og bydeler.

Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.

Sykepleierindeksen utarbeides av Eiendomsverdi AS og utgis av Eiendom Norge.