Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendom Norge mottok 19. oktober et brev fra byrådsleder Raymond Johansen med en invitasjon til et møte i forbindelse med Forbrukerombudets tilsyn med meglerbransjen i august 2016.

I brevet skrev byrådslederen følgende:

Forbrukerombudet uttaler at resultatet viser svært store avvik og er langt verre enn ved tidligere tilsyn. Jeg finner denne informasjonen meget urovekkende i forhold til situasjonen i boligmarkedet i Oslo. Jeg ønsker derfor å invitere bransjeorganisasjonene til et møte for å ha dialog rundt hva bransjen selv gjør for å rydde opp i dette. Jeg er kjent med at bransjeorganisasjonene har kalt inn bransjen i september 2016 og at Forbrukerombudet har varslet nye tilsyn med meglerforetakene i oktober og november.

Møtet var planlagt den 4. november. NEF og Eiendom Norge sendte 28. oktober 2016 byrådsleder et svar.

I svarbrevet skriver organisasjonene blant annet følgende:

Vi takker for invitasjon til møte på byrådslederens kontor 4. november 2016. Dette er en viktig dialog som vi imøteser, men dessverre er ledelsen i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) på tjenestereise i USA i perioden 2-8 november. Vi gir derfor en skriftlig redegjørelse i første omgang, for deretter å finne tid til et møte for utdypende dialog med Oslo kommune. Vi ønsker samtidig å invitere andre miljøer som vi mener vil ha nytte av en grundig oppdatering på markedssituasjonen i Oslo.

La oss først understreke at vi forstår byrådslederens bekymring for prisingsproblematikken i Oslos boligmarked. I den aktuelle saken har NEF og Eiendom Norge etablert et nødvendig samarbeid for å finne gode løsninger for å sikre en effektiv implementering av den nye praksisen. Derfor er det hensiktsmessig at vi i fellesskap finner et tidspunkt hvor begge organisasjoner har mulighet til å møte.

Oslo er i en svært krevende situasjon med befolkningsvekst, tilbudsunderskudd og sterk boligprisutvikling. Dette bekymrer mange, også eiendomsmeglingsbransjen. Boligmarkeder som er i sterk ubalanse over tid skaper risiko for brå prisfall og finansiell ubalanse. Oslo-markedet er så omfattende at den lokale pris- og gjeldsutviklingen har nasjonal interesse. Vi ønsker dialog med Oslo kommune både for å bidra med vår kunnskap om driverne i boligmarkedet, og for å belyse eiendomsmeglingsbransjens praksis for prising av boliger.