Boligprisene er nå 1,5 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene utviklet seg svakt i september i store deler av landet, og vi venter at boligprisene vil fortsette å falle frem mot nyttår, noe som er en normal sesongutvikling. Men styrken i prisnedgangen er sterkere enn vanlig og sterkere enn under det forrige boligprisfallet i Norge høsten 2013, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Lavere aktivitet og større tilbudsside

I september ble det solgt 8.681 boliger i Norge, noe som er 7,7 prosent færre enn i tilsvarende måned i fjor.

Hittil i 2017 er det solgt 67.822 boliger, noe som er 1,1 prosent færre enn i 2016.

– Det ble solgt færre boliger i løpet av måneden sammenlignet med 2016, men salgsvolumet hittil i år er tilnærmet på nivå med fjoråret, sier Dreyer.

I september ble det lagt ut 10.289 boliger til salgs i Norge, noe som er 6,3 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 79.765 boliger for salg i Norge, noe som er 8,6 prosent flere enn i 2016.

– Det er blitt lagt ut mange boliger for salg i løpet av måneden, og utbudet av boliger har økt i løpet av september over hele landet. Det vil utover høsten være særlig spenning knyttet til om markedet tar unna mye av tilbudet, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 38 dager å selge en bolig i september 2017, noe som er fire dager mer enn i september 2016. Raskest salgstid hadde Drammen med 16 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 74 dager.

– Til tross for den svakere prisutviklingen i boligmarkedet er det fortsatt relativt stabil salgstid i de fleste delene av Norge. En positiv effekt av den økte tilbudssiden er at boligkjøperne i de største byene nå har bedre tid i kjøpsbeslutningene, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

Den sterkeste prisutviklingen i september hadde Moss med en oppgang på 1,3 prosent. Svakest prisutvikling hadde Bergen med en nedgang på 1,6 prosent.

12 måneders veksten har svekket seg vesentlig. Sterkest 12 måneders vekst hadde Moss med en oppgang på 9,8 prosent. Svakest utvikling hadde Haugesund med en nedgang på 1,7 prosent.

– Vi må tilbake til finanskrisen for å finne et like sterkt fall i 12 måneders veksten nasjonalt, og spesielt Oslo skiller seg ut, noe som ikke er unaturlig da boligprisveksten i 2016 var sterkest her. Boliglånsforskriften har fått en betydelig sterkere effekt på boligprisutviklingen enn mange ventet da innstrammingen ble kjent før jul i 2016. Effekten av forskriften merkes over store deler av landet, men spesielt i de områdene hvor prisene i kroner er høyest, sier Dreyer.

– Usikkerheten om utviklingen i boligmarkedet er nå større enn på lang tid. Det er særlig knyttet spenning til om den avtagende trenden i befolkningsveksten vi har sett så langt i 2017 vil fortsette, samt hvor mange nye boliger som blir ferdigstilt i kvartalene som kommer, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.