Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene ned med 0,1 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 5,6 prosent høyere enn for ett år siden.

– Den moderate boligprisutviklingen vi har sett de siste månedene fortsatte i oktober, og prisene har utviklet seg tilnærmet flatt siden mars. Oktober i år er en av de svakeste oktober-månedene vi har hatt det siste tiåret, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer. Det ble solgt 8.022 bruktboliger i oktober, en nedgang på 9,0 prosent sammenlignet med oktober 2014. Hittil i år er det solgt 78.722 boliger, noe som er 4,1 prosent flere enn på samme tid i 2014.

– Selv om vi fremdeles er på et rekordnivå i antall solgte boliger totalt i år, så var det noe mindre aktivitet i oktober enn normalt. Vi må tilbake til 2010 for å finne en oktober måned med færre solgte boliger enn i år. Det har likevel vært god aktivitet i de fleste regionene i landet, selv om vi ser stadig større utfordringer i flere områder på Sør- og Vestlandet, sier Dreyer. Ved utgangen av oktober var det 13.605 boliger til salgs, noe som er 3 prosent færre enn for ett år siden.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i oktober, mens det i tilsvarende periode i 2014 tok 36 dager. Lavest salgstid var det i Oslo og Bodø der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 17 og 18 dager å selge en bolig. Av de større byene, tok det lengst tid i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 54 og 53 dager.

– Gjennom oktober har det blitt stadig færre boliger for salg i markedet, noe som er normalt mot slutten av året. Effekten av dette kan bli økt interesse for de boligene som allerede er i markedet, og dette kan dempe den negative prisutviklingen vi har sett de siste månedene, sier Dreyer. Alle områder hadde boligprisnedgang i oktober. Av byene så hadde Stavanger og Sandnes den svakeste utviklingen med en nedgang på 2,0 prosent. Prisnedgangen var minst i Hamar og Drammen med en nedgang på 0,6 prosent.

Stavanger og Sandnes er fortsatt de eneste byene med prisnedgang de siste 12 måneder, henholdsvis på 3,9 og 2,9 prosent. Oslo og Drammen har den sterkeste veksten på henholdsvis 9,7 og 7,6 prosent.

– Utfordringene i boligmarkedet i Rogaland har som forventet, forsterket seg ytterligere i oktober med en nedgang i antall salg på 27,6 prosent sammenlignet med oktober i 2014. Vi ser også utfordringer i andre områder på Sør- og Vestlandet. Eksempelvis har Kristiansand hatt en nedgang i antall solgte boliger på 20,4 prosent sammenlignet med i fjor. Samtidig er det fremdeles press i markedet i deler av Oslo med høy aktivitet og rask salgstid. Det norske boligmarkedet er nå preget av stadig større regionale forskjeller, sier Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Leif J. Laugen, styreleder, mobil 992 40 690

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.