– Fritidsboliger ved sjøen har hatt en svak prisutvikling de senere årene, men i løpet av det siste året har utviklingen snudd. Interessen for å kjøpe en sjøhytte er fortsatt høy i Norge, til tross for sterk konkurranse fra utlandet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Fra juli 2013 til juni 2014 ble det solgt 2 149 sjøhytter. Det er 119 flere enn året før – en oppgang 5,5 prosent. Hurum, Hvaler og Fredrikstad er kommunene med størst antall salg det siste året med henholdsvis 62, 62 og 56 solgte fritidseiendommer. I mai og juni 2014 ble det solgt 597 sjøhytter – en økning fra i fjor på 15 prosent.

– Salgsvolumet av fritidsboliger ved sjøen har vært stabilt de siste årene og nå øker volumet. Så lenge norsk økonomi fortsatt er sterk venter vi at interessen for å kjøpe fritidsbolig i Norge vil være stabil også i årene som kommer, sier Dreyer.

I snitt tar det 107 dager å selge en fritidsbolig ved sjøen. Det er en økning på 19 dager fra samme periode i fjor. Raskest gikk det å selge fritidsbolig i Røyken med et snitt på 55 dager. Tregest gikk det i Risør med et snitt på 253 dager.

Dyrest på Tjøme
Tjøme er landets dyreste sjøhyttekommune. Den typiske fritidsboligen (medianpris) koster på Tjøme kroner 4 478 929,-. Deretter følger Søgne med en medianpris på kroner 4 421 000,- og Lillesand med en medianpris på kroner 4 288 235,-.

Den generelle trenden er imidlertid at selgerne ikke oppnår prisantydning. I snitt ble hyttene som ble omsatt sist år solgt 3,3 prosent under prisantydning.

– Tallene i rapporten vitner om et selektivt marked, der selgerne og kjøperne finner hverandre gjennom lengre forhandlinger, sier Dreyer.

Stor interesse på FINN.no
Ved utgangen av juni 2014 var 2 060 sjøhytter til salgs på Finn.no. Det er flest hytter til salgs i Kragerø og Lindesnes med 82 og 74 fritidsboliger.

– På FINN.no er det fortsatt mange fritidsboliger å velge i for de som planlegger å kjøpe en sjøhytte. Det er likevel stor interesse for sjøhytter, med stabilt god trafikk på hytteannonsene, sier salgsdirektør Johan Fredrik Høvås i FINN Eiendom.

Last ned rapporten her.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer                               Johan Fredrik Høvås
Administrerende direktør, Eiendom Norge        Salgsdirektør, FINN Eiendom
Mobil 907 24 999                                                      Mobil 99 24 06 90

For praktiske spørsmål:
Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Mobil 958 81 987

Oversikt over lokale kontaktpersoner:

Aktiv Eiendomsmegling

Alle, Finn Magnus Rogne-Hansen, mobil: 915 64 654

Østfold, Kristin Sundling, mobil: 959 20 952 og Frode Eriksen (Sarpsborg), mobil: 951 03 800

Vestfold, Kaia Hostvedt Dahle, mobil: 909 82 998

Telemark, Ronny Jørstad, mobil: 413 20 888

Vest-Agder, Alex Modahl, mobil: 924 59 000

Rogaland, Kristen Helland, mobil: 911 81 211

Hordaland, Jan Erik Larsen, mobil: 982 20 601


Barfod Megling AS

Telemark, Runar Bjørnerud, mobil: 900 10 050


Boa Eiendomsmegling Moss AS

Østfold, Joachim Kolderup, mobil: 464 22 088


DNB Eiendom

Alle, Dag Schartum-Hansen, mobil: 913 84 491

Østfold, Hanne Tegneby (Fredrikstad), mobil: 957 61 729

Akershus, Christina Lund Riise (Vestby), mobil: 920 19 945

Oslo, Pål Melbye, mobil: 930 37 734

Buskerud, Gunnar Helge Eek Berger (Drammen), mobil: 901 44 029

Vestfold, Elisabeth Sedivy (Tønsberg), mobil: 913 23 002 og Anette Vindum (Sandefjord), mobil: 456 16 420

Telemark, Tom Didrik Eriksen, mobil: 958 29 589

Vest-Agder, Jøran Flakk (Kristiansand), mobil: 41510212

Rogaland, Eivind Chr. Dahl (Stavanger), mobil: 411 44 040 og Lars Sigve Berge (Sandnes), mobil: 954 36 966 og Geir A. Vikse (Haugalandet), mobil:  468 50 390

Hordaland, Dag Jonny Johannessen (Bergen), mobil: 970 51 555

Sør-Trøndelag, Ola Mogseth (Trondheim), mobil: 911 43 355


Eie Eiendomsmegling

Østfold, Jens August Larsen, (Fredrikstad), mobil:  997 17 879


EiendomsMegler 1

Østfold/Akershus, Geir Winther (Son/Vestby og Follo/Drøbak, og Østfold), mobil: 991 16 393

Oslo/Akershus, Odd Nymark, 416 37 892 og Erik Nickelsen (Akershus Syd), mobil: 913 47 123

Buskerud/Vestfold, Rune Allerød Andreassen, mobil: 924 99 406

Telemark, Per Arne Sandersen, mobil: 959 98 000

Vest-Agder, Claus Eftevaag, mobil: 474 69 636

Rogaland, Rune Bertelsen (Stavanger), mobil: 928 06 290

Leiv Helge Kaldheim (Haugesund), mobil:  900 59 089

Hordaland, Thomas Wingaard, mobil: 970 09 902

Midt-Norge/Trøndelag, Stian Søreng, mobil: 416 62 071

Nordland, Frode Hansen, mobil: 977 91 503

Troms, Trond-Erling Jensen, mobil: 982 80 882

Finnmark, Lars Lossius, mobil: 997 27 292


Eiendomsmegler Vest

Rogaland, Andreas Anda Dalmar, mobil: 982 81 671

Hordaland, Magne Storheim (Nordhordland), mobil: 952 65 904


Eigedomsmekling Sogn og Fjordane AS

Sogn og Fjordane, Pål Anders Kårstad, mobil: 992 33 855


Estate

Vestfold, Knut H. Leinæs, mobil: 920 53 533

Telemark, Jan I. Opthun, mobil: 410 20 248

Aust-Agder, Terje Hofvind, mobil: 370 02 633

Hjem Eiendomsmegling Tromsø

TROMS, Kjersti Lund, mobil: 951 16 026
 

Krogsveen

Østfold, Bjørnar Brynildsen, mobil: 918 03 688

Buskerud, Christian Udgaard, mobil: 930 38 405

Vestfold, Jørgen E. Pettersson, mobil: 918 35 000

Telemark, Henrik Tangen, mobil: 915 68 789

Rogaland, Kurt Frafjord, mobil: 928 06 865


Privatmegleren

Østfold, Per Olav Borgås (Fredrikstad), mobil: 478 96 900

Vestfold, Kenneth Doksheim (Tønsberg), mobil: 912 41 500

Telemark, Morten Kvelland (Porsgrunn), mobil: 996 36 651

Aust-Agder, Leif Chr. Depresno (Arendal), mobil: 472 01 274


Stavlund as

Østfold, Gunnar Olai Stavlund, mobil: 913 53 125


Ulseth & Fladseth Eiendomsmegling AS

Møre og Romsdal, Per Arne Fladseth, mobil: 934 90 810

Om statistikkgrunnlaget:

Fritidsboligstatistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og FINN.no.

Rapporten har gjennomgått en fornyelse for å øke kvaliteten på tallene. Årets tall er derfor ikke sammenliknbar med tidligere års rapporter. Prisstatistikken baserer seg på data fra FINN.no, og omhandler fritidsboliger solgt via megler.

For å øke aktualiteten og kvaliteten for statistikkgrunnlaget er både salgsvolum og prisutvikling basert på utviklingen siste 12 måneder (dvs. 1. juli 2013 til 22. juni 2014). Siste års utvikling sammenlignes med samme periode tidligere år.

For å beskrive prisutviklingen benyttes medianpris (prisen for den typiske hytten i utvalget) som statistikkbegrep, og ikke gjennomsnittspris som er mer følsom for ekstremverdier.

Utvalget er basert på kommuner med kystlinje. Det finnes noen tvilstilfeller der det har blitt foretatt en kvalitativ vurdering. I kommuner med både kystlinje og fjellområder har vi tatt bort fjellområdene.

Prisutviklingen regionalt kan få betydelige utslag som følge av lavt volum og store variasjoner i kvalitet/beliggenhet for objektene som omsettes det enkelte år. Regionale data må derfor behandles med varsomhet.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendom Norge, Eiendomsverdi og FINN.no oppgis som kilde.