Boligprisene for juni var 0,4 prosent lavere enn i mai. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,4 prosent høyere enn i forrige måned. Boligprisene er nå 5,7 prosent høyere enn i juni 2012, og 5,9 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for 2012. Boligmarkedet i juni er mer selektivt enn tidligere i år, og er preget av stort tilbud, mange omsetninger og lav formidlingstid.

– Som forventet fikk vi en prisnedgang i juni, men nedgangen var mindre enn mange forventet, og korrigert for sesongvariasjoner ser vi faktisk en oppgang. Dette viser at boligmarkedet i Norge er robust, og junitallene tyder på at boligmarkedet nå har funnet en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Til tross for at mediene de siste ukene har vært preget av dystrere utsikter for norsk økonomi, viser statistikken et solid boligmarked, der både pris- og omsetningsnivået holder seg godt. Men markedet oppleves likevel mer selektivt, noe som tyder på en utvikling tilbake til mer normale sesongsvingninger, slik man hadde frem til 2008, før finanskrisen inntraff, sier Dreyer.

Salgsvolumet i juni har økt med 13 prosent fra mai måned, men sunket med 4 prosent sammenliknet med tilsvarende måned i fjor.

– Den marginale salgsnedgangen fra juni i fjor skyldes hovedsakelig et høyt utbud av bruktboliger i årets juni måned. Det har kommet mange boliger ut i markedet denne måneden, og mange boligselgere går inn i sommerferien uten å ha fått solgt. Dette vil kunne bidra til å dempe prispresset i boligmarkedet i månedene fremover, sier Dreyer.

Forskjellig prisutvikling for de ulike boligtypene
Boligprisstatistikken viser følgende prisutvikling for de ulike boligtypene:
– Prisene på eneboliger falt med 1,0 prosent fra mai, og var 5,1 prosent høyere enn i juni 2012. – Prisene på delte boliger steg med 0,7 prosent fra mai, og var 6,1 prosent høyere enn i juni 2012. – Prisene på leiligheter falt med 0,9 prosent fra mai, og var 5,6 prosent høyere enn i juni 2012.

Lav rente gir god betjeningsevne
Boligbarometeret viser at en typisk enslig nyetablerer nå bruker 21 prosent av lønnsinntekten etter skatt til å dekke renteutgifter. Belastningen har dermed tiltatt siden 2009, da renteutgiftene utgjorde 17 prosent. Et ungt par bruker tilsvarende 12 prosent, og et etablert par 7 prosent.

– Lave rente og stabil lønnsvekst gjør at vi fortsatt bruker en begrenset andel av lønnsinntekten til å betjene boliglånet, til tross for en sterk boligprisvekst de siste årene. Det er forventninger om lave renter i lang tid fremover, og kombinert med en mer moderat lønns- og boligprisvekst, forventer vi at denne andelen vil holde seg stabil i tiden fremover, sier Dreyer.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 25 dager i juni, tre dager mindre enn i mai og to dager mindre enn tilsvarende måned i fjor. Boligene selges raskest i Bergen, med kun 13 dagers formidlingstid, mens Agderfylkene ligger på bunnen, med 54 dagers formidlingstid.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres to til tre virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si ca. 70 % av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer
Adm. dir Eff
907 24 999

Hanne K. Railo
Daglig leder Eff
901 04 163

Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Styreleder Eff
913 39 223

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk
Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN