Interessen for fjellhytter er fortsatt stor, selv om markedet utvikler seg ulikt for landets mest populære vintersportssteder. Det selges flest fritidsboliger i Trysil, Ringsaker og Hol, mens Sirdal, Hemsedal og Hol hadde de høyeste prisene.

– Fritidsboliger på fjellet har hatt en relativt svak prisutvikling de siste årene. En viktig årsak er at det i noen regioner er blitt bygd ut mange nye hyttefelt. Det har medført en stor tilbudsside og dempet prisutvikling på hyttene, sier Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff).

Fra mars 2013 til februar 2014 er det blitt solgt 2 398 hytter på fjellet, en nedgang på cirka 10 prosent sammenliknet med samme periode året før. Det er likevel et høyt salgsvolum historisk sett, og bekrefter en fremdeles stor interesse for fritidsboliger på fjellet.

– Til tross for en mindre nedgang i salgsvolumet, er interessen for hytter fortsatt stor. Hvis trenden med snøfattige vintre i lavlandet og en solid norsk økonomi fortsetter, er det grunn til å forvente at etterspørselen etter fritidsboliger fortsatt vil være god i årene fremover, sier Dreyer.

Gjennomsnittlig salgstid for fritidsboligene på FINN.no var 124 dager, mot 108 dager i tilsvarende periode året før. Raskest har det gått på Voss, der det det i snitt har tatt 41 dager å selge en hytte. Lengst tid tok det i Bykle med en gjennomsnittlig salgstid på 243 dager.

Dyrest i Sirdal, flest hytter solgt i Trysil, høyest prisvekst i Ringebu
Sirdal er landets dyreste hyttekommune, hvor den typisk omsatte fritidsboligen kostet 2 800 000 kroner (medianprisen). Dernest følger Hol kommune (med Geilo) og Hemsedal med en medianpris på 2 500 000 kroner. I Øyer (med Hafjell) og Krødsherad (med Norefjell) koster den typiske fritidsboligen 2 400 000 kroner.

Trysil topper både statistikken for antall hytter for salg og omsetning. Det ble i Trysil solgt 144 solgte hytter i perioden. Dernest følger Ringsaker med 102 og Hol med 86 solgte hytter. Trysil og Ringsaker har hatt en marginal nedgang i salgsvolumet siste året, mens hyttesalget har nådd rekordhøyder i Hol.

Stor interesse for fritidsboliger på FINN.no
Interessen for fritidsboliger bekreftes av besøkstall og søketrender på FINN.no. Hafjell, Sjusjøen, Trysil, Geilo og Norefjell topper listen over både antall sidevisninger og unike brukere på FINN.no i perioden mars 2013 til februar 2014.

– På FINN.no er det stor interesse for fritidsboliger. Vi har hatt en økning i besøkstallene, det er de kjente vintersportsstedene som er de mest populære områdene, sier salgsdirektør Johan Fredrik Høvås i FINN Eiendom.

Om statistikkgrunnlaget
Fritidsboligstatistikken er et samarbeid mellom Eff, Eiendomsverdi og FINN.no.

Rapporten har gjennomgått en fornyelse for å øke kvaliteten på tallene. Årets tall er derfor ikke sammenliknbar med tidligere års rapporter. Prisstatistikken baserer seg på data fra FINN.no, og omhandler fritidsboliger solgt via megler.

For å øke aktualiteten og kvaliteten for statistikkgrunnlaget er både salgsvolum og prisutvikling basert på utviklingen siste 12 måneder (dvs. 1. mars 2013 til 24. februar 2014). Siste års utvikling sammenlignes med samme periode tidligere år.

For å beskrive prisutviklingen benyttes medianpris (prisen for den typiske hytten i utvalget) som statistikkbegrep, ikke gjennomsnittspris som er mer følsom for ekstremverdier. Prisutviklingen regionalt kan få betydelige utslag som følge av lavt volum og store variasjoner i kvalitet/beliggenhet for objektene som omsettes det enkelte år. Regionale data må derfor behandles med varsomhet.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), Eiendomsverdi og FINN.no oppgis som kilde.

Hele rapporten er lagt ut på www.eff.no. For eventuelle spørsmål, kontakt kommunikasjonssjef i Eff, Erik Lundesgaard (se nedenfor)

For kommentarer og informasjon
Christian V. Dreyer, administrerende direktør Eff, mob. 907 24 999, e-post: Christian.dreyer@eff.no
Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør, FINN Eiendom, mob 901 44 270, e-post:  jfh@finn.no
Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef Eff, mob. 958 81 987, e-post: erik.lundesgaard@eff.no

Oversikt over lokale kontaktpersoner

Aktiv Eiendomsmegling
Hedmark, Espen Strøm, 624 31 420
Oppland, Stig Svartor, 612 27 970
Buskerud & Telemark, Torgrim Yli, 917 90 370
Rogaland, Kristen Helland, 517 78 000 & Marianne Torbjørnsen, 517 45 500
Hordaland, Arild Berentzen, 551 14 770
Sogn og Fjordane, Line Moen, 576 64 600
Sør Trøndelag, Stig Erik Semmingsen, 724 09 009 & (Røros),Yama Meskinyar, 464 14 421

DNB Eiendom
Oppland (Innlandet), Dag Schartum-Hansen, 913 84 491
Buskerud (Kongsberg, Blefjell, Numedal), Knut Hobbelstad, 414 36 037 & (Hemsedal/Hallingdal), Gjermund Svendsen-Rosendal, 909 92 290
Telemark, Tom Didrik Eriksen, 958 29 589
Vest-Agder, Jøran Flakk, 415 10 212 & (Hovden), Eivind Bjorå, 968 86 900
Rogaland (Vågslid og Seljestad), Geir A. Vikse, 468 50 390 & (Sirdal), Eivind Chr. Dahl, 411 44 040
Filefjell, Sveinung Minde, 917 56 541
Hordaland (Kvamskogen), Petter Mathiesen, 908 37 736

Eie eiendomsmegling
Hedmark (Trysil) og Buskerud (Norefjell), Petter Birkrem, 932 62 900 & Anders Langtind, 930 17 777

EiendomsMegler 1
Oslo Akershus, Odd Nymark, 416 37 892
Hedmark (Trysil, Engerdal), Stein Olav Engebakken, 906 72 115 & (Budor/Hedemarken), Terje Hoelseth, 905 18 484
Oppland (Sjusjøen, Nordseter, Hafjell, Kvitfjell, Gudbrandsdalen), Thomas Heimdal, 415 28 485 & (Valdres), Martin Vedel Nilsen, 400 46 488
Buskerud (Geilo, Ustaoset, Haugastøl, Skurdalen, Dagali, Ulvdal (Hol, Hovet/Myrland)), Christian Haatuft, 997 21 192 & (Gol, Ål, Nes og Flå), Jørgen Haraldseth, 959 21 135 &
(Hemsedal), Håkon Wøllo, 413 34 370
Buskerud Vestfold, (Skrim, Blefjell, Norefjell m.v.), Einar Tangen, 901 72 801
Vest-Agder (Åseral, Bykle (Hovden), Valle i Setesdal), Claus Eftevaag, 474 69 636
Rogaland (Røldal og Sirdal), Kjetil Helland, 993 55 219 & (Sauda, Vågslid og Seljestad), Leiv Helge Kaldheim, 900 59 089
Hordaland (Voss og Kvamskogen), Thomas Wingaard, 970 09 902
Sør-Trøndelag (Oppdal, Rennebu, Dovre og Folldal), Stian Knutsen, 958 66 162 & Jon Ivar Jamtøy, 934 26 896 & (Røros, Tynset, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, samt Hitra og Frøya), Stian Søreng, 416 62 071
Nordland, Frode Hansen, 977 91 503

EiendomsmeglerVest
Buskerud (Geilo), Jannike Herleiksplass, 979 75 151
Rogaland (Sirdal, Vågsbø, Røldal), Andreas Anda Dalmar, 982 81 671
Hordaland, Tone Ravnanger, 952 65 824

Eigedomsmekling Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane, Pål Anders Kårstad, 992 33 855

Garanti Eiendomsmegling
Buskerud, Kristin Loe, 977 28 689

Heimdal Eiendomsmegling
Sør-Trøndelag, Olav Granheim, 953 04 030
Krogsveen
Hedmark (Trysil), Jan Martin Rønes, 950 83 105
Oppland (Valdres), Hermann Grøv, 936 23 610
Telemark, Torbjørn Meli, 992 42 499
Rogaland, Kurt Frafjord, 928 06 865
Hordaland, Fredrik Søreide, 901 16 431
Møre og Romsdal (Bjorli), Harald Osdal, 934 19 344

Meglerhuset Nylander
Sør-Trøndelag, Trine Aschim, 901 08 555

Privatmegleren
Oppland (Lillehammer), Pia Murland, 950 50 468 & (Valdres), Olav Qvale, 924 93 444
Hallingdal, June Langeland, 911 22 771

Proaktiv eiendomsmegling
Hordaland, Lena Leikvoll, 480 81 361

Sem og Johnsen
Oslo og Buskerud (Norefjell), Morten Høegh, 900 90 191 & Christoffer Askjer, 920 40 587

Ulseth & Fladseth Eiendomsmegling AS
Møre og Romsdal samt Sør-Trøndelag, Per Arne Fladseth, 934 90 810