Boligprisene i oktober er 0,4 prosent lavere enn i september. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene likevel 0,7 prosent høyere enn i forrige måned. Antall boliger som ligger ute for salg, har gått noe ned fra september.

– Oktober er historisk sett en svak måned for boligprisutviklingen. Årets oktobertall bekrefter dette inntrykket og er også helt i tråd med våre prognoser om en prisstigning på 7-8 prosent for året som helhet, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– 12 måneders prisvekst i oktober er på 7,6 prosent, en moderat økning fra forrige måned. Dette viser at boligmarkedet er sterkt med priser på et stabilt, høyt nivå. Prisutviklingen er noe forskjellig i ulike deler av landet. Mens Drammen så langt i år har hatt en gjennomsnittlig prisvekst på 12 prosent, har større byer som Hamar og Kristiansand en moderat prisutvikling på 3 prosent. Mange boliger, spesielt i de største byene, omsettes raskt mens for andre objekter tar det lengere tid å selge, sier Laugen.

Prisutviklingen for de ulike boligtypene Statistikken for oktober viser følgende prisutvikling for de ulike boligtypene:
– Eneboliger falt med 1,0 prosent fra september, og var 7,0 prosent høyere enn i oktober 2011.
– Prisen på delte boliger var uendret fra september, og var 7,3 prosent høyere enn i oktober 2011.
– Leiligheter falt med 0,3 prosent fra september, og var 7,9 prosent høyere enn i oktober 2011.

Aktiviteten i markedet
Aktiviteten i boligmarkedet i oktober er fortsatt høy med mange omsetninger og kort formidlingstid. Likevel er det noen færre boliger ute til salgs i oktober enn i de to foregående månedene.

– Om lag 12. 500 boliger lå ute til salgs på FINN.no ved utgangen av oktober, en moderat nedgang fra september og august. Lav tilbudsside ville normalt ført til prisstigning i boligmarkedet, så lenge etterspørselen etter boliger fortsatt er høy. Samtidig vet vi at mange boliger som selges i oktober ble lagt ut for salg rett etter sommerferien og noen av disse selges først senere på høsten. Med et mer selektivt boligmarked, må det påregnes flere visninger før boligene selges, og dette påvirker prisene negativt, sier Laugen.

Gjennomsnittlig formidlingstid for bruktboliger i oktober var 24 dager. Dette er en dag raskere enn i oktober i fjor, og samme formidlingstid som i foregående måned. Boligene går raskest unna i Oslo og Stavanger, hvor gjennomsnittlig formidlingstid er kun 14 dager.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres noen virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på pristallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St. Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehammer
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk finner du under fanen «Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Hanne K. Railo
daglig leder Eff
901 04 163

Leif J Laugen
nestleder Eff
992 40 690

For lokale kontaktpersoner, se under Medlemsoversikt

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk presentert av:
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Pöyry og FINN