Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent. Prisene er nå 0,3 prosent høyere enn i mars 2013.

– De positive tendensene de siste månedene forsterket seg i mars. Boligprisene stiger normalt i mars, men veksten er betydelig sterkere enn ventet. Dette vitner om et solid boligmarked og boligkjøpere med positive forventninger. Prisnedgangen vi opplevde i 2013 er nå blitt korrigert, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Antall solgte bruktboliger har gått opp med 12,2 prosent sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. I mars 2014 ble det solgt 7.067 boliger, mot 6.300 i mars 2013. Ved utgangen av mars var det 12.928 aktive boligannonser på Finn.no.

– Det har vært en stor oppgang i antall solgte boliger sammenlignet med samme måned i 2013. Vi forventet et høyt antall salg i år siden påsken ikke falt i mars i år. Likevel er salgsvolumet både for mars måned og samlet for første kvartal på et historisk høyt nivå. Når vi også ser at antall usolgte boliger holder seg stabilt, vitner det om et sterkt og balansert boligmarked, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i mars 2014, en nedgang fra 48 dager i februar måned. I mars 2013 tok det i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig.

Boligprisene har i mars steget over nesten hele landet. Av de største byene har Tromsø sterkest vekst med 2,1 prosent, mens Oslo har svakest vekst med 0,5 prosent.

– Prisutviklingen følger de regionale tendensene vi har sett det siste året, der Tromsø skiller seg ut med sterkest prisvekst. Det er nå høy aktivitet i boligmarkedet over hele landet sammenlignet med det vi opplevde i fjor høst. Markedet oppleves fremdeles som selektivt mange steder. Men for landet samlet har boligprisene så langt i år utviklet seg sterkere enn forventet, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eff.no

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer         Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Administrerende direktør                 Styreleder
Mobil 907 24 999                                Mobil 91 33 92 23

For praktiske spørsmål:
Erik Lundesgaard                      Hanne K. Railo
Kommunikasjonssjef                Administrasjonsansvarlig
Mobil 958 81 987                       Mobil 901 04 163

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eff, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 % av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.