Torsdag 12. juni 2018 vedtok Stortinget å utrede nærmere franchisemodellen.

Den opprinnelige saken Stortinget behandlet var et representantforslag fra Rødt om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter.

Vil få betydning for bransjen

– Mange av våre medlemsforetak er organisert som franchise og det er en vanlig organisasjonsform i eiendomsmeglingsbransjen. Derfor er dette et vedtak med potensielt stor betydning for flere av våre medlemmer, sier Dreyer.

Spesielt ville en endring av arbeidsgiveransvaret ført til store omveltninger i organiseringen av de foretakene som benytter seg av denne forretningsmodellen.

– Med dette vedtaket forventer vi at dette blir en ryddig prosess hvor man utreder grundig om det er nødvendig å gjøre noe med franchisemodellen.

Alternativt vedtak
KrF stemte med regjeringspartiene i denne saken og det opprinnelige forslaget til Rødt ble derfor nedstemt.

I stedet for ble det vedtatt et alternativt forslag om å utrede modellen nærmere.

Det alternative forslaget som ble vedtatt er:

Stortinget ber regjeringa greie ut omfang og særtrekk ved organiseringar som franchise, konsern og liknande, med vekt på arbeidsgivaransvar og arbeidstakar sine rettar samt franchisetakar sin posisjon overfor franchisegivar.

– Nå er opp til regjeringen å følge opp dette anmodningsvedtaket. Spørsmålet er om regjeringen faktisk vil følge dette opp, da mengden såkalte anmodningsvedtak har eksplodert under Solberg-regjeringen og er på et historisk høyt nivå.

– Det ligger allerede mange anmodningsvedtak fra forrige periode, blant annet om tryggere bolighandel, som det enda ikke er levert politikk på. Eiendom Norge vil følge denne saken i regjeringen nøye, avslutter Dreyer.

FAKTA: Dette er franchise

 • Franchise er ikke et juridisk begrep, men et navn på en forretningsmodell. Enkelt sagt består franchise i en avtale mellom to næringsdrivende.
 • Modellen består i at en franchisegiver har et forretningskonsept som en franchisetaker benytter, i tillegg til f.eks innkjøpsavtaler, opplæring og andre former for forretningsstøtte og stordriftsfordeler, slik at franchisetaker kan konsentrere seg om salg.
 • Franchisetaker slipper da å bygge opp disse verdiene selv. Franchisegiver slipper å etablere og drive butikken selv, men kan konsentrere seg om å videreutvikle forretningskonseptet, mot løpende vederlag fra franchisetaker.
 • Franchiseordningen er også en modell for å fordele forretningsmessige oppgaver og risiko mellom to parter.
 • Franchisetaker kan være organisert som et aksjeselskap eller som selvstendig næringsdrivende eller i andre former for foretak. Franchisegiver og franchisetaker er forskjellige juridiske personer.
 • Det nærmere innholdet i modellen vil være avhengig av den avtalen de to partene inngår. Den vil typisk inneholde både rett og plikt for franchisetaker til å benytte konseptet mot betaling.
 • Franchisemetoden gir to typer personer eller virksomheter muligheter:
  • Personer og virksomheter med gode helhetlige utprøvde konsepter mulighetene til å ekspandere med investeringene fra lokale franchisetakere.
  • Personer eller virksomheter som ikke har eget konsept kan likevel drive sin egen lokale virksomhet med betydeligere lavere risiko på grunnlag av rettighetene til franchisegivers konsept, kunnskapsoverføring og støtte.

Kilde: NHO.