- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser store forskjeller i leieprisutviklingen i de store byene i 2020. Mens Trondheim og Stavanger og Sandnes fikk en kraftig oppgang i 2020, sank leieprisene svakt i Bergen. Oslo fikk en svak oppgang i 2020, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Det grunn til å tro koronapandemien i likhet med i bruktboligmarkedet også har påvirket utleiemarkedet. Vi ser det spesielt på antall boliger til leie på Finn.no i Oslo ved inngangen til 2021, hvor det er 25,4 prosent flere boliger til leie sammenlignet med samme tid i fjor, sier han.

Sterkest leieprisutvikling i fjerde kvartal hadde Trondheim med en oppgang på 1 prosent. Svakest utvikling hadde Bergen med en nedgang på 8,7 prosent. Leieprisene i Stavanger og Sandnes sank med 0,8 prosent i siste kvartal, mens de var uendret i Oslo.

Sterkest vekst i leieprisene det siste året har Trondheim og Stavanger og Sandnes med en oppgang på henholdsvis 6,9 og 6,8 prosent. I Bergen sank leieprisene med 1,3 prosent sist år, men de i Oslo steg med 1,9 prosent.

- I Stavanger og Sandnes falt leieprisene kraftig fra 2014 til 2016 parallelt med oljebremsen. Prisene har hentet seg noe igjen siden bunnen, men det er fortsatt et godt stykke unna toppen tidlig på 2010-tallet. Nå viser utviklingen i leieprisene og bruktboligprisene i 2020 at det er grunn til større optimisme i boligmarkedet i denne regionen enn på mange år, sier Lauridsen.

- I Trondheim er det en svak oppgang i leieprisene etter flere år med flat utvikling, mens Bergen fortsetter med en svak utvikling over flere år. Kun Oslo har hatt en utvikling i leieprisene over tid som i større grad samsvarer med prisutviklingen i samfunnet for øvrig, sier han.

Antall boliger til leie på FINN.no i de store byene ved inngangen til 2021 er 3932. Av disse er 2463 i Oslo, 616 i Bergen, 429 i Trondheim og 424 i Stavanger/Sandnes.

- Det er markant økning i antall boliger for leie spesielt i Oslo. Det grunn til å anta at dette skyldes den svakere befolkningsutviklingen og færre arbeidsinnvandrere i 2020 på grunn av koronapandemien. Vi regner med at det betydelig høyere tilbudet av utleieboliger i Oslo vil få betydning for utviklingen i leieprisene her i 2021, avslutter Lauridsen.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.