Korrigert for sesongvariasjoner på landsbasis steg prisene med 0,3 prosent. Boligprisene i Trondheim viser en svakere utvikling enn landet under ett, men det er likevel en sterk prisstigning.

Prisene i Trondheim har de siste 12 månedene steget med 0,6 prosent. Regionen har en sterkere prisutvikling enn landet for øvrig, hvor boligprisene har gått opp med 0,3 prosent i samme periode.

Det ble solgt 384 boliger i mars måned mot 357 boliger i mars 2013 – en økning på 7,6 prosent. Gjennomsnittlig formidlingstid i februar er 31 dager mot 40 dager i gjennomsnitt i Norge. Det er høy aktivitet i boligmarkedet i Trondheim.

Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster i mars 2014 kroner 2 650 000,-.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eff.no.
Følg Eff på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer Trondheim region:
Frode Helmersen
Eiendomsmegler, Heimdal Eiendomsmegling AS
Mobil 9238 8949

Ola Mogseth
Markedsområdeleder, DNB Eiendom
Mobil 91143355

Per Ø. Nylander
Adm. dir. Meglerhuset Nylander
Mobil  91 66 15 50

For kommentarer nasjonalt:
Christian Vammervold Dreyer         Ragnhild Nyhus-Larsen Haaning
Administrerende direktør                Styreleder, Eff
Mobil 907 24 999                            Mobil 91 33 92 23

For spørsmål av praktisk art:
Erik Lundesgaard                          Hanne K. Railo
Kommunikasjonssjef                     Administrasjonsansvarlig
Mobil 958 81 987                           Mobil 901 04 163

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eff, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70% av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.