– Juni ble en sterkere måned i boligmarkedet enn forventet. Dette er noe overraskende etter flere måneder med moderat trend i prisutviklingen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 10.376 bruktboliger i juni, en oppgang på 14,3 prosent sammenlignet med juni 2014. Hittil i år er det solgt 49.236 boliger, som er 10,1 prosent flere enn i 2014.

– Det er fremdeles stor etterspørsel etter bolig over hele landet. Nærmest alle fylker har flere antall salg enn i juni fjor, og det er kun i Rogaland vi ikke har rekord i antall salg samlet for første halvår, sier Dreyer.

Ved utgangen av juni var det 12.467 boliger til salgs på Finn.no, noe som er 8,8 prosent lavere enn i 2014.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i Norge i juni, i tilsvarende periode i 2014 tok det 33 dager. Lavest salgstid var det igjen i Bergen der det i gjennomsnitt tok 13 dager å selge en bolig. Av de større byene var det tregest i Stavanger med 40 dager.

– Tilbudssiden med antall boliger for salg har som ventet gått gradvis ned gjennom måneden. Dermed er antall boliger for salg ved utgangen av juni nært et rekordlavt nivå. Det er behov for en større tilbudsside for å møte den etterspørselen som er i markedet nå, sier Dreyer.

Av byene hadde Tønsberg den sterkeste prisutviklingen i juni med en oppgang på 0,8 prosent, tett fulgt av Oslo og Lillehammer som begge hadde en oppgang på 0,7 prosent. Den svakeste utviklingen hadde Sandnes og Stavanger med nedgang på henholdsvis 1,1 og 1,0 prosent. Alle regioner har fremdeles en positiv 12 måneders vekst, der Tromsø og Oslo har den sterkeste veksten på henholdsvis 12,3 og 12,1 prosent. Svakest 12 måneders vekst blant byene finner vi i Sandnes og Stavanger med henholdsvis 0,9 og 0,2 prosent.

Revidert prognose for 2015

Eiendom Norge la i desember frem en prognose for 2015 på 4-6 prosent prisstigning. Gjennomsnittlig boligpris så langt i år er 6,8 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen i 2014. I første halvår har prisene vært noe høyere enn ventet. Eiendom Norge reviderer derfor nå sine prognoser opp slik at gjennomsnittsprisen i 2015 vil ende 7-8 prosent høyere enn for 2014.

– Selv om norsk økonomi har større utfordringer enn på mange år, så har ikke det preget boligmarkedet i vesentlig grad ennå. Solid kjøpekraft gjennom lave renter og kredittvillige banker har bidratt til høy etterspørsel. Samtidig har ikke boligbyggingen stimulert tilbudssiden i tilstrekkelig grad. Vi forventer at den makroøkonomiske avmattingen vil tilta og redusere etterspørselen gradvis utover høsten, men finner likevel grunn til å revidere prognosene for året til en prisoppgang på 7-8 prosent, sier Dreyer.