Korrigert for sesongvariasjoner på landsbasis steg prisene med 0,3 prosent. Boligprisene i Trondheim viser tilsvarende utvikling som landet under ett.

Prisene i Trondheim har de siste 12 månedene sunket med 0,4 prosent. Regionen har en sterkere prisutvikling enn landet for øvrig, hvor boligprisene har gått ned med 1,1 prosent i samme periode.

Det ble solgt 374 boliger i februar måned, mot 329 boliger i februar 2013, en økning på 14 prosent. Gjennomsnittlig formidlingstid i februar er 31 dager, mot 48 dager i gjennomsnitt i Norge. Det er høy aktivitet i boligmarkedet i Trondheim.

Gjennomsnittsboligen i Trondheim koster i februar 2014 kroner 2 646 736,-.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eff.no.
Følg Eff på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer Trondheim region:
Frode Helmersen
Eiendomsmegler, Heimdal Eiendomsmegling AS
Mobil 9238 8949

Ola Mogseth
Markedsområdeleder, DNB Eiendom
Mobil 91143355

Per Ø. Nylander
Adm. dir. Meglerhuset Nylander
Mobil  91 66 15 50

For kommentarer nasjonalt:
Christian Vammervold Dreyer         Leif J. Laugen
Administrerende direktør                Nestleder i styret, Eff
Mobil 907 24 999                            Mobil 992 40 690

For spørsmål av praktisk art:
Erik Lundesgaard                          Hanne K. Railo
Kommunikasjonssjef                     Administrasjonsansvarlig
Mobil 958 81 987                           Mobil 901 04 163

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eff, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70% av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.