Vi har den siste tiden sett flere eksempler på at eiendomsmeglers boligannonser blir kopiert fra hjemmesiden til eiendomsmeglingsforetaket til andre kommersielle aktører.

– Å kopiere en boligannonse fra hjemmesiden til et eiendomsmeglerforetak, og legge det ut på eget nettsted, er ikke tillatt uten samtykke fra eiendomsmeglerforetaket, sier Eiendom Norges fagsjef Hanne Nordskog-Inger.

– Dette gjelder både fra eksterne selskap og mellom selskap i samme bransje. Nedlasting og senere utlegging av tekst og bilder fra en annonse er eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten som er underlagt enerett etter åndsverkloven.

– Dersom nettstedet ikke laster ned tekst og bilder, men i stedet baserer seg på et «metasøk» som søker i mange ulike databaser og presenterer et samlet søkeresultat, er dette en krenkelse av databaserettighetene til eiendomsmeglerforetaket, forutsatt at virksomheten til «metasøketjenesten» har et visst omfang/hyppighet, sier Nordskog-Inger.