Eiendom Norge presenterer boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2020 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

I tillegg publiserer Eiendom Norge den årlige boligtyperapporten for 2020. Den viser kvadratmeterpriser og priser for enebolig, delt bolig og leiligheter målt som årlig gjennomsnitt.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner. Boligtyperapporten har oversikt boligpriser for 98 kommuner og bydeler i Norge.

Sterkest utvikling

- Sterkest utvikling i fjerde kvartal hadde Kragerø med en oppgang på 3,4 prosent, mens Lindesnes hadde svakest utvikling med en nedgang 3,2 prosent, sier Lauridsen.

- Det har vært et annerledes år i boligmarkedet i 2020, og vi har hovedsakelig grunnet lave renter fått en sterk oppgang i boligprisene over landet i 2020. Sterkest utvikling i 2020 hadde Kragerø med en 4-kvartalsvekst på 19,0 prosent. Svakest utvikling hadde Hammerfest med en 4-kvartalsvekst på 0,1 prosent, sier Lauridsen.

- Nasjonalt i 2020 hadde leiligheter, eneboliger og delte boliger en sterk prisutvikling målt som gjennomsnittspriser. Sterkest utvikling var det for leiligheter og delte boliger, sier Lauridsen.

- Rapporten illustrerer de store forskjellene i boligprisnivå i Norge. Og med høye byggekostnader over hele landet illustrerer rapporten de utfordringene Norge har på tilbudssiden i boligmarkedet. I svært mange områder er boligprisene for lave målt mot nybyggprisene, og spesielt nybyggsprisene for leiligheter, som FNs bærekraftsmål legger opp til at vi skal bygge mer av.

- Skal Norge kunne bygge de estimerte 300 000 nye boliger på 2020-tallet må myndighetene og boligbyggerne jage kostnadsdriverne for byggekostnadene, sier Lauridsen.

De ti sterkeste områdene i det norske boligmarkedet i 2020 var:

1. Kragerø 19,0 prosent.

2. Bydel Gamle Oslo, Oslo 11,4 prosent.

3. Halden 11,2 prosent.

4. Lier 11,1 prosent.

5. Bydel Grünerløkka, Oslo 11,0 prosent.

6. Bydel Sagene, Oslo 11,0 prosent.

7. Bydel St. Hanshaugen, Oslo 10,7 prosent.

8. Sandefjord 10,4 prosent.

9. Bydel Frogner, Oslo 10,4 prosent.

10. Bydel Bjerke, Oslo 10,1 prosent.

NB! Prisene og prisutvikling i boligtyperapporten og regionsrapporten kan avvike noe fra den månedlige Eiendom Norges boligprisstatistikk.

Om Eiendom Norges regionsrappporter

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Om Eiendom Norge boligtyperapport

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Boligtyperapporten bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken.

I den månedlige og kvartalsvise boligprisstatistikken rapporterer vi endring i indeks. I boligtyperapporten rapporteres gjennomsnittlige kvadratmeterpriser og gjennomsnittspriser. Dette innebærer at det rapporterte nivået på gjennomsnittlig kvadratmeterpris og gjennomsnittspris er beregnet på brutto tallmateriale hvor sammensetningseffekter kan inntreffe, altså at to perioder inneholder observasjoner fra forskjellige boligmasser og dermed ikke er helt sammenliknbare.