Boligprisene i august er 2,9 prosent høyere enn i juli. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,7 prosent høyere enn i forrige måned. Eneboliger har størst prisoppgang med 6,0 prosent. Boligmarkedet i august viser en sesongtypisk utvikling med høy aktivitet og mange omsetninger etter ferien.

Boligprisene i august er 2,9 prosent høyere enn i juli. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,7 prosent høyere enn i forrige måned. Eneboliger har størst prisoppgang med 6,0 prosent. Boligmarkedet i august viser en sesongtypisk utvikling med høy aktivitet og mange omsetninger etter ferien.

– Boligmarkedet i august ble som forventet. Etter en rolig juli måned har både prisene og aktivitetsnivået steget kraftig. Mange nye objekter er lagt ut for salg etter ferien og kjøpsinteressen er stor, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

12 måneders veksttakt på 8,1 prosent viser at august måned holdt seg innenfor det intervallet på prisvekst mellom 7 og 8,5 prosent som markedet har ligget på gjennom hele inneværende år. Dette sammenlignet med det noe høyere nivået for 2011 på 8,5 til 10 prosent.

– Den stabile prisveksten over tid har medført at vi har nådd nye nivåer i boligmarkedet i Norge. Med hele 30 500 kroner pr kvadratmeter i august, og en gjennomsnittspris pr omsatt bolig hittil i år på 2 997 000 kroner, er prisnivået høyt ut fra de fleste perspektiver. Dette reflekterer mer enn noe annet den sterke økonomiske utviklingen vi har hatt over tid i Norge. En unormalt lav rente i slike økonomiske omgivelser fungerer som bensin på bålet, sier Laugen.

Prisutviklingen for de ulike boligtypene Boligprisstatistikken for august viser prisvekst for samtlige boligtyper:
– Prisene på eneboliger økte med 6,0 prosent fra juli, og var 6,7 prosent høyere enn i august 2011. – Prisene på delte boliger økte med 5,3 prosent fra juli, og var 6,8 prosent høyere enn i august 2011. – Prisene på leiligheter steg med 1,7 prosent fra juli, og var 8,7 prosent høyere enn i august 2011.

– I august har det vært en sterk prisutvikling for både eneboliger og delte boliger. Samtidig var det et betydelig prisfall for nettopp disse boligtypene i juli. Med avsluttet ferie er kjøperne for fullt tilbake i dette markedet, noe som gir flere omsetninger og høyere priser, sier Laugen.

Aktiviteten i markedet
13553 boliger lå ute til salgs på FINN.no ved utgangen av august måned. Dette er en betydelig økning fra forrige måned, og omtrent på samme nivå som i mai og juni.

– Mange har ventet med å legge ut sine boliger for salg til etter ferien. Dette gjelder ikke minst større boliger, men også i leilighetsmarkedet er det flere nye objekter ute til salgs. Vi registrerer samtidig at utbudet av bruktboliger i august måned har falt jevnt og trutt siden 2006, mens etterspørselen etter bruktboliger har økt. Dette fører naturligvis til økt prispress i boligmarkedet, sier Laugen.

Gjennomsnittlig formidlingstid for bruktboliger i august var 26 dager, regnet fra det tidspunktet hvor objektet legges ut på FINN. Dette er to dager raskere enn august i fjor, og hele ni dager raskere formidlingstid enn i juli. Boligene går raskest unna i Trondheim og Oslo, hvor gjennomsnittlig formidlingstid er kun 15 dager.

Av de store byene har Drammen den sterkeste prisutviklingen med en prisvekst så langt i år på 11 prosent.
Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres noen virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på pristallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St. Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehammer
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Leif J. Laugen
nestleder Eff
992 40 690

Hanne K. Railo
daglig leder Eff
901 04 163

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk presentert av:
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Pöyry og FINN