Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,1 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 6,0 prosent høyere enn for ett år siden.

Etter flere måneder med moderat prisutvikling fikk vi i november en sterk boligprisvekst. Selv om en skal være forsiktig med å konkludere basert på en enkeltmåned er dette et signal om at det fortsatt vil være god aktivitet i boligmarkedet i tiden fremover, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 6.767 bruktboliger i november, en økning på 0,2 prosent sammenlignet med november 2014. Hittil i år er det solgt 85.140 boliger, noe som er 3,8 prosent flere enn på samme tid i 2014.

– Det er solgt tilnærmet like mange boliger i november i år som i 2014, og historisk er volumet å vurdere som normalt for måneden, sier Dreyer.

Ved utgangen av november var det 11.777 boliger til salgs, noe som er 1,2 prosent flere enn for ett år siden.

Det tok i gjennomsnitt 36 dager å selge en bolig i november; det er tilsvarende som i november 2014. Lavest salgstid var det i Oslo og Drammen der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 17 og 18 dager å selge en bolig. Av de større byene, tok det lengst tid i Stavanger og Skien med henholdsvis 59 og 56 dager.

– Antall boliger for salg har gått ned i løpet av måneden, og er ved utgangen av november på et lavt nivå. Vi er avhengig av at det kommer mange boliger ut i markedet fremover, hvis vi ikke skal få en sterk prisvekst de første månedene i 2016, sier Dreyer.

Alle fylkene med unntak av Rogaland og Finnmark hadde boligprisoppgang i november. Av byene så hadde Stavanger og Sandnes den svakeste utviklingen med en nedgang på 0,6 prosent. Sterkest utvikling var det i Hamar og Oslo med henholdsvis en oppgang på 1,4 og 0,9 prosent.

Stavanger og Sandnes er fortsatt de eneste byene med prisnedgang de siste 12 måneder, henholdsvis på 4,1 og 3,0 prosent. Oslo og Drammen har den sterkeste veksten på henholdsvis 10,0 og 8,3 prosent.

– Det har vært prisvekst i nesten alle fylker i november, noe som er å regne som en sterk utvikling. Også i Rogaland har det vært en bedre prisutvikling enn det som har vært trenden de siste månedene, sier Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Leif J. Laugen, styreleder, mobil 992 40 690

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.