- Dette er normalt for årets første kvartal, men oppgang er betydeligere sterkere enn de siste årene i første kvartal, sier Lauridsen.

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for første kvartal 2021 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

- Sterkest utvikling i første kvartal hadde bydelene i Oslo, og sterkest blant dem var bydel Østensjø med en oppgang på 7,7 prosent. I andre deler av landet er det flere områder med sterk vekst, som Horten (+6,5 prosent), Larvik (+6,3 prosent), Steinkjer (+5,7 prosent), Bodø (+ 5,5 prosent) og Porsgrunn (+5,5 prosent). Svakest utvikling hadde Vefsn med en oppgang på 2,1 prosent, sier Lauridsen.

- Sterkest utvikling de siste fire kvartalene hadde Kragerø med en oppgang på 20,6 prosent, bydel Gamle Oslo i Oslo med en oppgang på 15,9 prosent og bydel Bjerke i Oslo med en oppgang på 15,3 prosent. Svakest utvikling hadde Hammerfest med en oppgang på 3,4 prosent.

- Boligprisene stiger normalt i første kvartal og det var tilfelle også i år selv utviklingen var markant sterkere i år enn forgående år. Den sterke veksten over hele landet skyldes de lave rentene, samt det er blitt større etterspørsel etter bolig under koronapandemien. I de aller fleste områder i Norge har det vært tydelig økning i antall solgte boliger, avslutter Lauridsen.

Om Eiendom Norges regionsrappporter

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.